ZAKŁAD USŁUG
MIESZKANIOWYCH
sp. z o.o.

 2017-05-09
  • W imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Żeromskiego 38w Kwidzynie zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku wraz z robotami towarzyszącymi. Pożądany termin wykonania od 01-07-2017 r. do 31-10-2017 r.
 2017-05-09
  • W imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Granicznej 4C w Kwidzynie zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu dachu i elewacji wraz z dociepleniem.
 2016-08-02
  • Ubezpieczenia Indywidualne mieszkań
 2016-06-22
  • Usuwanie graffiti
 2013-08-22
  • Ułatwienia w opróżnieniach zadłużonych lokali po egzekucjach z nieruchomości.
 2012-12-04
  • W panelu mieszkańca sprawdź swoje opłaty mieszkaniowe

więcej ogłoszeń


© 2017 ZUM Kwidzyn