ZAKŁAD USŁUG
MIESZKANIOWYCH
sp. z o.o.

 2018-02-21

  • RAZEM – rewitalizacja obszaru Stare Miasto w Kwidzynie
 2018-02-02
  • W imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Chodkiewicza 2B w Prabutach prośmy o składanie ofert na wykonanie chodnika wzdłuż bloku (aktualnie z płytek betonowych 50x50) z kostki polbruk. Szczegółowe informacje: Pani Renata Smejlis tel.: 55-262-44-65
 2017-08-30
  • Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Chopina 15 zaprasza do kontaktu z zarządem wspólnoty w sprawie remontu elewacji. Zakres prac oraz cena do uzgodnienia.

    Kontakt do technika prowadzącego:
    tel. 55-262-44-65
 2017-06-13
  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
 2016-08-02
  • Ubezpieczenia indywidualne mieszkań od zdarzeń losowych i mieszkańców od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2016-06-22
  • Usuwanie graffiti

więcej ogłoszeń


© 2018 ZUM Kwidzyn