ZAKŁAD USŁUG
MIESZKANIOWYCH
sp. z o.o.


Fundacja
"Pomocny Remont"  Fundacja "Pomocny Remont", której założycielem i głównym fundatorem
  jest Zakład Usług Mieszkaniowych sp z o.o. w Kwidzynie, posiada
  status organizacji pożytku publicznego niosąc pomoc w postaci
  wykonywania różnego rodzaju remontów poprawiających warunki
  sanitarne rodzinom znajdującym się w trudnych warunkach finansowych i
  mieszkaniowych, przede wszystkim poprzez adaptację pomieszczeń na
  łazienki i sanitariaty.Nr konta bankowego:
2410 2017 7800 0020 0200 4784 46:
KRS 0000162116

Kontakt z Fundacją tel. (055)-261-41-91

© 2018 ZUM Kwidzyn