ZAKŁAD USŁUG
MIESZKANIOWYCH
sp. z o.o.

 2017-08-22
  • Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Gimnazjalnej zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu elewacji wraz z dociepleniem.
 2017-08-11
  • Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Młynarskiej 2 zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu dachu.
 2017-08-09
  • Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Chopina 30 zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu elewacji wraz z dociepleniem i remontem dachu.
 2017-06-13
  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
 2016-08-02
  • Ubezpieczenia indywidualne mieszkań od zdarzeń losowych i mieszkańców od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2016-06-22
  • Usuwanie graffiti

więcej ogłoszeń


© 2017 ZUM Kwidzyn